Jdi na obsah Jdi na menu

Topný systém

18. 12. 2020

Vážení vlastníci, nájemníci.

 

Váš topný systém, konkrétně vaše otopná tělesa v bytech jsou osazena termostatickými radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi. Přestože se blíží konec topné sezony považujeme za vhodné seznámit vás s funkcí těchto armatur.

 

Hlavní funkcí radiátorového ventilu s termostatickou hlavicí je udržovat konstantní, vámi nastavenou, teplotu v příslušné místnosti a tím i docílit maximální možné úspory tepla při vámi nastavené teplotě. Vlastní termostatické hlavice má po svém obvodu symboly, které mají, při otočení příslušného symbolu k značce na hlavici, následující funkce:

 

Hvězdička: ventil je zcela uzavřen, pouze v případě, že by teplota v místnosti poklesla pod +7 st. C, ventil se otevře – tzv. protimrazová funkce.

 

Bodová stupnice čísla 1 – 5: jednotlivé stupně odpovídají cca teplotě ve vytápěném prostoru následujícím způsobem:

                                                    1 – 16 st. C

                                                    2 – 18 st. C

                                                    3 – 20 st. C

                                                    4 – 22 st. C

                                                    5 – 24 st. C

 

V případě, že je hlavice otevřena do polohy nad č. 5, je ventil zcela otevřen a otopné těleso topí na maximální aktuální výkon.

 

Dále si vás dovolujeme informovat o významné skutečnosti, v návaznosti na úspory energie je celý systém vytápění domu řízen ekvitermně. To ve své podstatě znamená, že teplota topné vody dodávaná do vašich otopných těles je řízena dle aktuální venkovní teploty. To v konečném důsledku zapříčiňuje, že při daných teplotních parametrech nemůže být dosaženo neadekvátních vnitřních teplot.

 

Příklad: pokud je venkovní teplota +5 st. C, teplota topné vody z výměníkové stanice nepřekročí 60 st. C a není tedy reálné, že dosáhnete v jednotlivých místnostech  teploty nad 25 st. C. Ne že by to nešlo, ale jen při přenastavení hlavního řídícího systému ve výměníkové stanici domu, ale to by bylo krajně neekonomické.

 

Závěrem bychom vás rádi upozornili na stav otopného tělesa, který by vás mohl zaskočit. V případě nastavení teploty např. 22 st. C (poloha na termostatické hlavici 4), že dojde ke zvýšení teploty ve vytápěném prostoru z důvodu např. zapnutí elektrických spotřebičů, proslunění okny atp., termostatický ventil uzavře přívod topné vody do otopného tělesa a to postupně vychládá. Tento stav trvá až do okamžiku, kdy teplota ve vytápěném prostoru poklesne pod stanovenou mez.

 

Výše popisovaný stav je zcela normální při provozu otopné soustavy osazené termostatickými ventily přestože okamžik, kdy těleso začíná chladnout, by mohl působit dojmem, že na vlastním zařízení došlo k poruše.

 

 

Výbor SVJ

6. dubna 2020