Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuálně

Příspěvky

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (2021)

1. 2. 2021

 

Město Milovice stanovilo Obecně závaznou vyhláškou č.2/2020 o poplatku za komunální odpad (KO) novou sazbu za odvoz KO. Od 1.ledna 2021 stanovuje tato vyhláška sazbu
za odvoz komunálního odpadu 840,00 Kč na jednoho poplatníka ročně.

 

Povinnost platit poplatek se týká nájemníků a podléhají ji všichni, kdo v bytě žijí bez ohledu na to, kde mají nahlášený trvalý pobyt. Výše poplatku tedy činí:

 

          840,00 Kč za jednu osobu
   1 680,00 Kč za dvě osoby
2 520,00 Kč za tři osoby
    3 360,00 Kč za čtyři osoby

 


Poplatek uhraďte převodem na běžný účet SVJ číslo 2400331385/2010 a to tak, aby byl připsán na uvedený účet nejpozději dne  23. března 2021. Jako variabilní symbol uveďte číslo bytu a současně přidejte zprávu pro příjemce Poplatek za odpad!

 

Vyvěšeno 1.února 2021                                                               Výbor SVJ Komenského 580

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuálně

Informace o roce 2020 a záměry na rok 2021

16. 1. 2021

 

Vážení vlastníci.

 

 

Svolat shromáždění se v roce 2020 se nepodařilo a uspořádání v nejbližší době se jeví opět jako nereálné. Pokud se situace nezmění natolik, aby se mohlo sejít nejméně 40 osob, přistoupíme k hlasování o nezbytných věcech per rollam (oběžníkem). Tuto možnost nám umožňují naše Stanovy.

 

Nyní pár informací o významnějších akcích minulého roku 2020. Byla zrealizována výměnu patních ventilů a vyvážení otopné soustavy.  Údržba dětského hřiště tak, aby splňovalo požadavky  bezpečného provozu. Dále oprava protipožárních ucpávek ve sklepních prostorech. Jejich stav neodpovídal požadavkům na požární bezpečnost. Průběžně byly zajišťovány údržbářské práce na které se  obtížně shání dodavatelé. Bohužel s tím souvisí vandalismus. Poškozené či vypáčené zámky vchodových dveří (vchody A a D), proražené sádrokartonové stěny (vchody A a E), dvakrát stržený hasicí přístroj (vchod D), zašpiněná malba (vchod D) atp.

 

Nutno se zmínit o nepořádku kolem kontejnerů na odpad. Přeplňování nejbližšího zatímco o pár kroků dál je ještě poloprázdný. O kontejnerech na plasty nemluvě. Odkládání předmětů (nábytku), které patří na blízký sběrný dvůr. Dále o odkládání nepotřebných předmětu ve společných zejména sklepních prostorech. Na výzvu k odstranění vlastníci či jejich nájemníci prakticky nereagovali. Odvoz byl odložen a bude proveden počátkem roku. V tomto případě a zmíněného vandalismu se nabízí jako jediné řešení kamerový systém.

 

Průběžně byla zajišťována i nutná administrativa. Výběr poplatků za odpad pro město, pravidelné kontroly plateb vlastníků a s tím související upomínky, pravidelný platební styk (cca 20 položek měsíčně) včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování roku 2019 či uzavření nového pojištění našeho domu.  Také zajišťování revizí (dětské hřiště, hasicí přístroje, hydranty, požární bezpečnost či elektrorevize). Bylo jednáno s firmami T-Mobile a Cetin o možnosti přivedení jejich optických sítí na jejich náklady.

 

Finanční situace SVJ je vyrovnána. Včas jsou hrazeny naše závazky či uplatňovány nároky. Finanční prostředky jsou uloženy u Komerční banky a Fio banky. Účet u KB byl zřízen z důvodu limitu pojištění vkladů. Přestože disponujeme s 3.mil Kč, činí úroky od Fio banky po zdanění cca 150,00 Kč měsíčně. Dlužníci SVJ byli ke konci roku tři. Částka pohledávek nedosahuje 10 000,00 Kč. Dále jeden dlužník za poplatek za odpad, který odvádí SVJ městu.

 

 

Kam bude mimo běžné povinnosti směřována činnost výboru v roce 2021?

 

*Zhoršujícímu se stavu vchodových dveří, především zámků. Minimálně výměně zámků a jejich zabezpečení proti vypáčení s možností přechodu na ovládání čipy.

 

*Alternativní možnosti osvětlení společných prostor.

 

*Možnosti instalace kamer a jejich provozování. Zkušebně vchod D.

 

*Přípravě přechodu na dálkové odpočty vodoměrů a měřičů tepla.

 

*Revizi položek předpisu plateb. Zejména elektriky a úklidu.

 

*Možnosti přechodu na modernější systém domácích telefonů.

 

*Opravám, zejména fasády poškozené ptactvem či terasových desek na kapličkách

s elektrickými přípojkami (výměna ?) a běžné údržbě včetně přemístění hasicích přístrojů.

 

O návrhu na řešení budete informování a v případě nutnosti schválení shromážděním hlasováním per rollam. Rádi uvítáme vaše připomínky či návrhy. Kontakt viz web stránky SVJ.

 

 

 

Milovice  14.1.2021                                                                       Výbor SVJ

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuálně

Seznámení

18. 12. 2020

Vážení vlastníci, nájemníci.

 

 

Váš topný systém, konkrétně vaše otopná tělesa v bytech jsou osazena termostatickými radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi. Přestože se blíží konec topné sezony považujeme za vhodné seznámit vás s funkcí těchto armatur.

 

Hlavní funkcí radiátorového ventilu s termostatickou hlavicí je udržovat konstantní, vámi nastavenou, teplotu v příslušné místnosti a tím i docílit maximální možné úspory tepla při vámi nastavené teplotě. Vlastní termostatické hlavice má po svém obvodu symboly, které mají, při otočení příslušného symbolu k značce na hlavici, následující funkce:

 

Hvězdička: ventil je zcela uzavřen, pouze v případě, že by teplota v místnosti poklesla pod +7 st. C, ventil se otevře – tzv. protimrazová funkce.

 

Bodová stupnice čísla 1 – 5: jednotlivé stupně odpovídají cca teplotě ve vytápěném prostoru následujícím způsobem:

                                                    1 – 16 st. C

                                                    2 – 18 st. C

                                                    3 – 20 st. C

                                                    4 – 22 st. C

                                                    5 – 24 st. C

 

V případě, že je hlavice otevřena do polohy nad č. 5, je ventil zcela otevřen a otopné těleso topí na maximální aktuální výkon.

 

Dále si vás dovolujeme informovat o významné skutečnosti, v návaznosti na úspory energie je celý systém vytápění domu řízen ekvitermně. To ve své podstatě znamená, že teplota topné vody dodávaná do vašich otopných těles je řízena dle aktuální venkovní teploty. To v konečném důsledku zapříčiňuje, že při daných teplotních parametrech nemůže být dosaženo neadekvátních vnitřních teplot.

 

Příklad: pokud je venkovní teplota +5 st. C, teplota topné vody z výměníkové stanice nepřekročí 60 st. C a není tedy reálné, že dosáhnete v jednotlivých místnostech  teploty nad 25 st. C. Ne že by to nešlo, ale jen při přenastavení hlavního řídícího systému ve výměníkové stanici domu, ale to by bylo krajně neekonomické.

 

Závěrem bychom vás rádi upozornili na stav otopného tělesa, který by vás mohl zaskočit. V případě nastavení teploty např. 22 st. C (poloha na termostatické hlavici 4), že dojde ke zvýšení teploty ve vytápěném prostoru z důvodu např. zapnutí elektrických spotřebičů, proslunění okny atp., termostatický ventil uzavře přívod topné vody do otopného tělesa a to postupně vychládá. Tento stav trvá až do okamžiku, kdy teplota ve vytápěném prostoru poklesne pod stanovenou mez.

 

Výše popisovaný stav je zcela normální při provozu otopné soustavy osazené termostatickými ventily přestože okamžik, kdy těleso začíná chladnout, by mohl působit dojmem, že na vlastním zařízení došlo k poruše.

 

 

Výbor SVJ

6. dubna 2020

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuálně

Výzva k odstranění odložených věcí ve společných prostorech

17. 8. 2020

 

Výbor SVJ opětovně upozorňuje, že společné prostory (sklepy, zádveří, schodiště, kočárkárny, sušárny) neslouží jako sklad k odkládání sezonních, nepotřebných a jiných věcí. K tomu účelu slouží sklepní kóje. Nepotřebné věci lze odvést do sběrného dvora. Nepořádek ohrožuje naši bezpečnost, zhoršuje průchodnost a znemožňuje úklid. Je to bezohledné vůči ostatním vlastníkům, kteří si na tento stav opakovaně stěžují (zejména vchod E).

Výbor SVJ  proto  vyzývá vlastníky a jejich nájemníky  k odstranění sezonních a jiných věcí odložených věcí ze společných prostor domu a dodržování Stanov a Domovního řádu SVJ.

 

Termín do 11.září 2020

 

Pokud v tomto termínu nebudou odložené věcí odstraněny, výbor zajistí jejich úklid a odvoz bez ohledu na majitele bez nároku na náhradu. Náklady na odvoz budou rozúčtovány (bohužel) na  vlastníky všech bytů.

 

Výbor společenství

 

Hlavní problémy:

Vchod A – Sklep zejména skříňky omezující přístup k hlavnímu vodoměru a do   výměníku, dveře v kočárkárně

Vchod B -  Ve sklepě drobnosti pod schodištěm a v kočárkárně, kancelářská židle v sušárně

Vchod C – Bez problému

Vchod D – Ve sklepě drobnosti pod schodištěm, skříňky, gauč (byt 452)

Vchod E –  Ve sklepě v pravé části jedno velké smetiště (jsou známy čísla sklepů připadající jednotlivým bytům)

Vyvěšeno 17.srpna 2020

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuálně

Oznámení

8. 6. 2020

Vážení vlastníci.

 

Na přelomu března a dubna 2020 se mělo konat shromáždění SVJ Komenského 580. S ohledem na uzavření restaurace U Farkačů, našeho tradičního místa konání, byla předjednána možnost konání v blízké kavárně Férovka. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu byly organizační přípravy pozastaveny. Svolat shromáždění v nejbližší době  není reálné, přestože dochází k pozvolnému přechodu do běžného života. Nereálné je to i s ohledem na stanovy a blížící se prázdniny.

 

Pár informací o významnějších akcích letošního roku. Ještě před vyhlášením nouzového stavu se podařilo zrealizovat výměnu ventilů a vyvážení otopné soustavy.  Minulý týden byly ukončeny práce na dětském hřišti tak, aby splňovalo požadavky  bezpečného provozu. Po dodání plachty na pískoviště bude provedena pravidelná revize. Koncem května proběhla rovněž pravidelná revize hasicích přístrojů a hydrantů. Tento týden bude provedena oprava požárních ucpávek ve sklepních prostorech. Jejich stav neodpovídá požadavkům na požární bezpečnost. Průběžně jsou zajišťovány drobné údržbářské práce na které se stále obtížněji shání dodavatelé.

 

Průběžně je zajišťována i nutná administrativa. Výběr poplatků za odpad pro město, pravidelná kontrola plateb vlastníků a s tím související upomínky, uzavření nového pojištění našeho domu. Platební morálka je dobrá. Přestože stanovy stanovují lhůtu pro vyplacení přeplatků (a zaplacení nedoplatků) na konec července, připravujeme jejich výplatu koncem tohoto měsíce  Tolik ve stručnosti.

 

Milovice 8.6.2020                                                                                                                        Výbor SVJ

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuálně