Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o roce 2020 a záměry na rok 2021

16. 1. 2021

 

Vážení vlastníci.

 

 

Svolat shromáždění se v roce 2020 se nepodařilo a uspořádání v nejbližší době se jeví opět jako nereálné. Pokud se situace nezmění natolik, aby se mohlo sejít nejméně 40 osob, přistoupíme k hlasování o nezbytných věcech per rollam (oběžníkem). Tuto možnost nám umožňují naše Stanovy.

 

Nyní pár informací o významnějších akcích minulého roku 2020. Byla zrealizována výměnu patních ventilů a vyvážení otopné soustavy.  Údržba dětského hřiště tak, aby splňovalo požadavky  bezpečného provozu. Dále oprava protipožárních ucpávek ve sklepních prostorech. Jejich stav neodpovídal požadavkům na požární bezpečnost. Průběžně byly zajišťovány údržbářské práce na které se  obtížně shání dodavatelé. Bohužel s tím souvisí vandalismus. Poškozené či vypáčené zámky vchodových dveří (vchody A a D), proražené sádrokartonové stěny (vchody A a E), dvakrát stržený hasicí přístroj (vchod D), zašpiněná malba (vchod D) atp.

 

Nutno se zmínit o nepořádku kolem kontejnerů na odpad. Přeplňování nejbližšího zatímco o pár kroků dál je ještě poloprázdný. O kontejnerech na plasty nemluvě. Odkládání předmětů (nábytku), které patří na blízký sběrný dvůr. Dále o odkládání nepotřebných předmětu ve společných zejména sklepních prostorech. Na výzvu k odstranění vlastníci či jejich nájemníci prakticky nereagovali. Odvoz byl odložen a bude proveden počátkem roku. V tomto případě a zmíněného vandalismu se nabízí jako jediné řešení kamerový systém.

 

Průběžně byla zajišťována i nutná administrativa. Výběr poplatků za odpad pro město, pravidelné kontroly plateb vlastníků a s tím související upomínky, pravidelný platební styk (cca 20 položek měsíčně) včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování roku 2019 či uzavření nového pojištění našeho domu.  Také zajišťování revizí (dětské hřiště, hasicí přístroje, hydranty, požární bezpečnost či elektrorevize). Bylo jednáno s firmami T-Mobile a Cetin o možnosti přivedení jejich optických sítí na jejich náklady.

 

Finanční situace SVJ je vyrovnána. Včas jsou hrazeny naše závazky či uplatňovány nároky. Finanční prostředky jsou uloženy u Komerční banky a Fio banky. Účet u KB byl zřízen z důvodu limitu pojištění vkladů. Přestože disponujeme s 3.mil Kč, činí úroky od Fio banky po zdanění cca 150,00 Kč měsíčně. Dlužníci SVJ byli ke konci roku tři. Částka pohledávek nedosahuje 10 000,00 Kč. Dále jeden dlužník za poplatek za odpad, který odvádí SVJ městu.

 

 

Kam bude mimo běžné povinnosti směřována činnost výboru v roce 2021?

 

*Zhoršujícímu se stavu vchodových dveří, především zámků. Minimálně výměně zámků a jejich zabezpečení proti vypáčení s možností přechodu na ovládání čipy.

 

*Alternativní možnosti osvětlení společných prostor.

 

*Možnosti instalace kamer a jejich provozování. Zkušebně vchod D.

 

*Přípravě přechodu na dálkové odpočty vodoměrů a měřičů tepla.

 

*Revizi položek předpisu plateb. Zejména elektriky a úklidu.

 

*Možnosti přechodu na modernější systém domácích telefonů.

 

*Opravám, zejména fasády poškozené ptactvem či terasových desek na kapličkách

s elektrickými přípojkami (výměna ?) a běžné údržbě včetně přemístění hasicích přístrojů.

 

O návrhu na řešení budete informování a v případě nutnosti schválení shromážděním hlasováním per rollam. Rádi uvítáme vaše připomínky či návrhy. Kontakt viz web stránky SVJ.

 

 

 

Milovice  14.1.2021                                                                       Výbor SVJ